Home
Fiets route plannen
Verhuur op het water
Patat zaak
Internet WIFI
sta-caravans te koop
Huurovereenkomst
reglement
prijzen overnachting
Contact

 

KAMPREGELS

01. Het is niet toegestaan de vastgestelde scheidingslijnen van de standplaatsen zonder toestemming van de camping exploitant te wijzigen. De geplaatste caravan mag een maximale oppervlakte van 35 vierkante meter beslaan. Bij bestaande aanbouw is het eigen risico van afbraak door de huurder te aanvaarden.

02. De gehuurde standplaats mag alleen door de huurder, zijn gezins- of groepsleden gebruikt worden. De huurder verplicht zich de standplaats en de omgeving van de standplaats netjes te onderhouden.

03. Het is verboden bestaande beplanting en het groen aan te tasten.

04. De gehuurde standplaats mag alleen door de huurder met laag groeiende beplanting verfraaid worden. Pergola's, hekken, hagen e.t.c. Mogen alleen geplaats worden na toestemming van de exploitant.

05. Het is verboden zonder toestemming van de exploitant te graven of anderzins de standplaats of het terrein aan te tasten.

06. Het is verboden honden te houden. Katten en andere kleine huisdieren mogen enkel gekooid c.q. aangelijnd gehouden worden.

07. Voor beschadiging aan het terein of camping-eigendommen door de huurder, een gezins-lid of enig ander tot de huurder behorend persoon, wordt de huurder aansprakelijk gesteld. Tevens wordt de huurder aansprakelijk gesteld voor het niet gehoorzamen van de exploitant.

08. Alleen na toestemming van de exploitant is het plaatsen van 1 aluminium/hout schuurtje met een oppervlakte van 5 vierkante meteer toegestaan. Bij bestaande schuurtjes groter dan 5 vierkante meter of meer dan 1 schuurtje geplaatst, is het risico van afbraak voor de huurder.

09. Het is verboden zich zonder toestemming op andermans standplaats te begeven.

10. Ten allen tijden dient de standplaats toegankelijk te zijn voor de camping exploitant.

11. Bij gebruik van radio, tv, gereedschappen en dergelijke, mogen andere huurders hiervan geen hinder ondervinden. Van 23:00 uur tot 08:00 uur dient men de stilte en andermans nachtrust in acht te nemen.

12. Het kampeer-seizoen loopt van 1 April tot 1 Oktober. Over nachten buiten deze periode is toegestaan tegen extra betaling.

13. Jaarlijks wordt omstreeks Oktober het stageld voor de vaste huurders doorberekend.

14. Auto's dienen op een van de parkeerplaatsen geparkeerd te worden. Bezoekers dienen buiten de poort te parkeren. Het is verboden boten, aanhangwagens, of enig ander vervoersmiddel op het (parkeer) terrein te stallen. (of toestemming van de camping exploitant)

15. De maximum snelheid op het terrein is 5 km/u. Het is niet toegestaan op het terrein uw auto te wassen.

16. Huisvuil dient de huurder in daarvoor bestemde containers te deponeren. Het is verboden vuilnis anders dan afkomstig van de camping aan te brengen. Grofvuil kan u kwijt bij een afval-bedrijf '' de Meerlanden" in Rijsenhout of in u eigen gemeente. Beplantingsafval, gras, haagknipsels kunt u kwijt in de daarvoor bestemde kiepwagen.

17. De huurder zijn gezinsleden of enig ander tot de huurder behorend persoon is het verboden andere campinggebruikers te hinderen, te schofferen of anderzins tot last te zijn. Bij geschillen tussen de kampeerders dient met men met de exploitant overlegd te worden. Diens uitspraak is bindend.

18. Het is verboden zich te begeven op omliggende particuliere terreinen en landerijen. sloten inbegrepen. Het is tevens verboden buurtbewoners en passanten overlast te bezorgen.

19. Wangedrag, wanbetaling of het niet nakomen van de kampregels door de huurder, een gezinslid of enig ander tot hem behorend persoon is voor de exploitant aanleiding de huur-overeenkomst tussentijds te beeindigen en de standplaats te ontruimen, zonder inachtneming van enig opzegtermijn.

 

 

to Top of Page